background

Sık Sorulan Sorular

Sigorta poliçesi, sigorta şirketiyle sigortalı arasında yapılan bir sözleşmedir. Sigorta şirketi, belirli bir risk veya zarar durumunda tazminat ödemeyi taahhüt eder. Sigortalı, poliçe için belirli bir prim öder ve belirlenen koşullara göre koruma sağlanır.

Sigorta türleri arasında otomobil sigortası, sağlık sigortası, konut sigortası, iş yeri sigortası, seyahat sigortası, kasko sigortası, ferdi kaza sigortası gibi birçok seçenek bulunur. Her sigorta türü, farklı riskleri ve ihtiyaçları kapsar.

Sigorta poliçesinde prim, sigortalının belirli bir süre boyunca sigorta şirketine ödediği ücrettir. Prim, sigorta poliçesinin süresi boyunca düzenli olarak ödenir ve sigortalının belirlenen riskler için koruma almasını sağlar.

Bir sigorta talebi, sigortalının poliçe kapsamındaki bir riskle karşılaştığında sigorta şirketine başvurmasıyla başlar. Sigorta şirketi, talebi değerlendirir, hasarı inceler ve poliçede belirtilen koşullara göre tazminat ödemesi yapar.

Sigorta poliçesinde teminat, sigorta şirketinin sigortalıya sağladığı korumadır. Teminatlar, poliçenin kapsamına bağlı olarak değişebilir ve belirli riskleri, hasarları veya kayıpları içerebilir.

Hasarsızlık indirimi, sigortalının belirli bir süre boyunca hasar talebinde bulunmadığı için prim indirimi almasıdır. Sigortalı, hasarsızlık indirimi sayesinde sigorta primini düşürebilir ve daha uygun bir maliyetle sigorta poliçesini sürdürebilir.

Sigorta poliçesi süresi sona erdiğinde, sigortalı genellikle poliçeyi yenilemek ister. Sigorta şirketi, poliçeyi yenileme teklifi sunar ve sigortalı, teklifi değerlendirerek yeni bir poliçe düzenler ve prim öder.

Sigorta poliçesindeki muafiyet, sigortalının hasar talebinde bulunabilmesi için önceden belirlenen bir miktarı kendi kendine karşılaması gereken bir mekanizmadır. Muafiyet genellikle maddi kayıpların belirli bir yüzdesi veya sabit bir tutar olarak belirlenir. Sigortalı, muafiyeti karşıladıktan sonra, sigorta şirketinden geri kalan tazminat talebinde bulunabilir.

Sigorta poliçesi süresi, sigorta poliçesinin geçerli olduğu belirli bir zaman dilimini ifade eder. Poliçe süresi, sigortalı ve sigorta şirketi arasında belirlenen bir anlaşmaya dayanır. Poliçe süresi sonunda, sigortalı poliçeyi yenileme veya farklı bir sigorta seçeneğiyle devam etme seçeneğine sahip olabilir.

Sigorta poliçesinde iptal veya değişiklik yapma talebi genellikle sigortalı tarafından sigorta şirketine iletilir. İptal veya değişiklik talepleri, belirli bir prosedür ve sürece tabidir ve genellikle sigorta şirketi tarafından incelenir. Bu süreçte, sigortalı ve sigorta şirketi arasında iletişim sağlanarak gereken işlemler tamamlanır.

Sigorta poliçesi alırken, poliçenin kapsamını, teminatları, prim tutarını, muafiyetleri ve diğer detayları dikkatlice incelemek önemlidir. Sigorta poliçesinin şartlarını anlamak ve ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde kişiselleştirmek için sigorta danışmanından destek almanız önerilir.

Sigorta poliçesi başvurusu sırasında sigortalının, sigorta şirketine doğru ve eksiksiz bilgileri sağlaması için doldurduğu bir belgeye beyanname denir. Beyanname, sigortalının riskleri ve durumu hakkında sigorta şirketine bilgi verir ve poliçenin düzenlenmesinde kullanılır.

Çözüm Ortaklarımız