background

DASK Sigortası Nasıl Yapılır?

DASK Sigortası Nasıl Yapılır?

DASK Sigortası Nedir?

DASK sigortası, konutların deprem gibi doğal afetler sonucu meydana gelen zararlara karşı korunması için zorunlu olan bir sigortadır. Türkiye'de 1999 Marmara depremi sonrası yürürlüğe giren DASK sigortası, vatandaşların ev sahibi olma sürecinde yapmak zorunda olduğu bir sigortadır. Birçok ev sahibi, deprem gibi doğal afetlerin zararlarından korunabilmek amacıyla bu sigortayı yaptırmaktadır. DASK sigortası, Türkiye nüfusunu etkileyen deprem riski hesaba katılarak hazırlanmış bir sigortadır. Bu sigorta, hem bireysel olarak yapılabilmekte hem de bir site için toplu olarak yapılmaktadır.

DASK sigortasının önemi oldukça yüksektir. Özellikle Türkiye gibi deprem riski yüksek bir ülkede yaşayanlar için DASK sigortası yapmak temel bir ihtiyaçtır. Zorunlu olan bu sigorta sayesinde vatandaşlar, deprem gibi doğal afetler sonucunda evlerinde oluşacak zararları güvence altına almaktadır. Ev sahibi olmak isteyen herkesin yapması gereken DASK sigortası, vatandaşların maddi açıdan zarar görmemelerini sağlamaktadır. DASK sigortası, Türkiye'deki ev sahiplerine büyük bir güvence sağlamaktadır.

DASK Sigortası Nasıl Yapılır?

DASK, doğal afet sigortasıdır ve Türkiye genelinde tüm yapılar için zorunludur. DASK sigortası, hasarlı yapıların bir an önce onarılmasına ve yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir sistemdir. DASK sigortası almak için öncelikle, sigorta şirketlerine başvurmalısınız. Bunun için DASK resmi web sitesine girerek, yetkili sigorta şirketlerinin listesine ulaşabilirsiniz.

Daha sonra, sigorta şirketleri sizden bazı evrakların hazırlanmasını talep edebilirler. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, DASK sigortası, belirtilen ücrete karşılık poliçe halinde size sunulacaktır.

DASK sigortası almak, yasal bir zorunluluk olduğundan, özelikle yeni bir ev almış kişilerin yapması gereken bir işlemdir. Ayrıca, DASK sigortasının, borçlu olduğunuz bir ev için alınması gereken kredi için bir önkoşul olabileceğini de unutmamak gerekir.

DASK Sigortası Kapsamı

DASK sigortası, doğal afetler sonucu meydana gelen bina hasarlarını kapsar. Deprem, fırtına, su baskını, heyelan, sel gibi afetler nedeniyle meydana gelen hasarlar DASK sigorta kapsamında değerlendirilir. Bina içindeki sabit tesisat, duvar, tavan, döşeme, pencere, kapı, merdiven, asansör, yangın, hırsızlık veya sabotaj sonucu oluşan hasarlar DASK sigorta kapsamında değildir. Sigorta kapsamı Türkiye sınırları içindeki binalar için geçerlidir. Resmi, ticari, sanayi amaçlı binaların yanı sıra konut amaçlı kullanılan binaları da kapsar.

DASK sigortası, tapu kayıtlarında belirtilen fay hatları üzerinde bulunan binalar için zorunlu hale getirilmiştir. Sigorta kapsamında değerlendirilebilecek hasarlar arasında yapının tamamen yıkılması, kısmi hasar, çatı veya duvarların yıkılması, yangın ve infilak sonucu oluşan hasarlar, sel veya su baskını sonucu oluşan hasarlar ve fırtına sonucu oluşan hasarlar yer alır.

  • Bina tamamen yıkıldıysa, hasar tutarı sigortadan yararlanmaksızın tahsil edilir.
  • Kısmi hasar durumunda, hasar tutarının belirli bir yüzdesi belirtilerek tazminat ödenir.
  • Çatı veya duvar yıkılması durumunda, yeniden inşa sürecinde hasar tutarının belirli bir yüzdesi iş sahiplerine ödenir.

DASK sigortası, doğal afetler sonucu meydana gelen hasarlar dışında kapsam dışındadır. Bina işletmecileri, işletme sahipleri veya ev sahipleri, özellikle hırsızlık, yangın veya su baskını gibi durumlara karşı sigorta poliçeleri satın alarak ek güvence sağlayabilirler.

Bina Değerine Göre DASK Sigortası

Bina değerine göre DASK sigortası, yani Deprem Sigortası, binaların fiyatına göre hesaplanan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, binaların deprem gibi doğal afetlere karşı korunmasını sağlar. Bina değeri ne kadar yüksek olursa, DASK sigortası nedeniyle ödenecek prim de o kadar yüksek olacaktır.

Bu sigorta türü, konut sahiplerine evlerini yıkabilecek bir deprem felaketinden kaynaklanabilecek mali kayıplara karşı koruma sağlar. DASK Sigortası, tapu müdürlükleri tarafından verilen Deprem Risk Raporu'nda, bina değeri belirlendikten sonra alınabilir.

Bina değerine göre DASK sigortasının kapsamı, poliçede belirtilen teminatlar doğrultusunda belirlenir. Bu kapsam dahilinde, deprem, deprem sonucu yangın, infilak, yer kayması gibi doğal felaketlerin neden olduğu hasarlar karşılanır. Ayrıca, çevresel faktörler, protesto, grev, isyan gibi bazı olası durumlar da sigorta kapsamına alınabilir.

DASK Sigortası Fiyatları

DASK sigortası fiyatlarını belirleyen faktörler arasında; bölgenin deprem riski, yapı malzemesi, bulunduğu kat, bina yaşı ve tamirat geçmişi gibi etmenler yer almaktadır. Sigorta poliçesi düzenlenirken, konutun kaç metrekare olduğu ve sigorta bedeli de dikkate alınarak fiyat belirlenir.

DASK sigortası fiyatları, sigortacıların belirlediği tarifelerle belirlenir. Bu tarifeler, sigorta şirketleri tarafından sık sık güncellenir ve değişebilir. Bununla birlikte, fiyatlar genellikle konutun bulunduğu bölgenin deprem riskiyle orantılıdır. Yüksek riskli bölgelerde sigorta fiyatları daha yüksek olabilir.

Bir başka faktör ise DASK poliçesi temin etmek isteyen kişilerin, farklı sigorta şirketlerinden fiyat teklifi almasıdır. Bu sayede, en uygun fiyata DASK sigortası temin etmek mümkündür. DASK sigortası fiyatları konut sahipleri için önemli bir husus olduğundan, sigorta şirketlerinin web sitelerinde veya çağrı merkezlerinde konu hakkında kapsamlı bilgi almak mümkündür.

DASK Sigortası Yaptırmak Zorunlu mu?

DASK sigortası, deprem riskinin yüksek olduğu bir ülkede yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşır. Bu nedenle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından getirilen zorunlu bir sigorta türüdür. Yani, DASK sigortasını yaptırmak bir zorunluluktur. Tüm tapu işlemlerinde, konut satışı veya kiralama işlemlerinde, DASK sigortasının yapılması şart koşulmuştur. Bölgesel deprem bölgesinde olan tüm binalar için zorunlu olan DASK sigortası, Konut Finansmanı Sistemi'nden kredi çekmek isteyenler için de zorunludur.

Bununla birlikte, DASK sigortasını yaptırmak sadece yasal bir zorunluluk değildir, aynı zamanda ev sahibinin kendini de koruması için önemlidir. Öngörülemeyen bir deprem felaketinde, evinizi ve eşyalarınızı sigortalatmadıysanız, büyük zararlarla karşılaşmanız muhtemeldir. Bu nedenle, DASK sigortasını yaptırmak ev sahipleri için bir öncelik olmalıdır.

  • Konut satın alma ve kiralama işlemlerinde
  • Kredilerde
DurumDASK Sigortası Yaptırılması Gerekli mi?
Konut SahibiEvet
Emlak İşlemiEvet
Konut KredisiEvet

DASK Sigortası ve Kredi Çekme Şartı

Birçok banka konut kredisi vermekte ve bu kredilere başvuranlardan DASK sigortası almasını talep etmektedir. Bankaların talepleri, DASK sigortasının sadece deprem anında değil, deprem nedeniyle yapıda meydana gelen hasarlar için de bir koruma sağlaması ile ilgilidir. Bu nedenle, bir konut kredi başvurusu yaparken, DASK sigortası almanız zorunlu olabilir. Bu, yapımdaki hasarları kapsayan standart DASK sigortası olabilir veya kredi çekme için ekstra teminat ve kapsamlı bir sigorta planı olabilir. Ancak kredi almak için DASK sigortası yaptırmak zorunlu değildir.

DASK Sigortası Neleri Karşılar?

DASK sigortası, depremden kaynaklanacak hasarlara karşı yapılan bir sigortadır. Bu sigorta, deprem sonucu oluşan zararları karşılamak üzere tasarlanmıştır. DASK sigortasının temel kapsamı, zemin hareketine bağlı olarak yapıda meydana gelen hasarları kapsar.

Ayrıca, DASK sigortası sahipleri, temel dışında kalan 'en üst' yapı kısımlarında meydana gelen hasarlara karşı da korunurlar. Bununla birlikte, sigorta kapsamı belirli bir değeri aşan yapılarda geçerli sayılmaz.

DASK sigortası alındığında, sigorta poliçesi binadaki tüm taşınmaz varlıklarını kapsar. Bu kapsamda, hasar gören tüm varlıklar sigorta poliçesi kapsamında olacaktır.

  • DASK sigortası deprem sonrası hasarları karşılar.
  • Temel dışındaki yapı kısımlarındaki hasarları da kapsar.
  • Tüm taşınmaz varlıkları kapsayan bir sigortadır.

DASK Sigortası ve Deprem Raporu

DASK sigortası, deprem riskine karşı olası hasarlara karşı maddi güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Bu nedenle, DASK sigortası alırken bir deprem raporu almak zorunlu değildir. Ancak, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde, binaların depreme dayanıklılık seviyesini belirlemek için alınan bir rapordur.

Deprem raporu alınması, binanın güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesi gerekip gerekmediğine dair bilgi sağlayabilir. Bu nedenle, DASK sigortasının yanı sıra deprem raporu almak da önemlidir. DASK sigortasını yaptırırken, deprem riskini belirlemek için rapor almak her zaman akıllıca bir tercihtir.

DASK Sigortası Teminat Limitleri

DASK sigortası, olası bir deprem veya deprem sonucu oluşabilecek risklerinin maddi karşılığını sağlayarak, bireylerin güvenliğini sağlamaktadır. Peki, DASK sigortası kapsamında hangi teminatlar bulunmaktadır?

DASK sigortası, sadece binaların yapı malzemeleri, eşyalarınız, demirbaşlarınız, balkon, teras, çatı, depo ve garaj gibi yapıların zarar görmesi halinde teminat sağlar. DASK sigortasını yaptırdıktan sonraki süreçte, öncelikle poliçe limitlerine göz atmalısınız.

Teminat limitleri, sigorta şirketi tarafından belirlenir ve sigorta bedelinizle orantılı bir şekilde teminat limitleri yükselir. Teminat limitleri sınırları dahilinde zararınız karşılanacaktır. Bunun yanında, müşteriler, poliçenin belirtilen riskleri kapsadığına dair emin olmalıdır.

DASK sigortası teminat limitleri üzerinde- en yaygın olanları- 100,000 TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkmaktadır. Bina değeri, tabii ki, teminat limitinizin belirleme faktörleri arasındadır. Bunun yanında, DASK sigortası kapsamı dahilinde olan daha detaylı teminatlar ile birlikte, ayrıntılı bir sigorta planı hazırlanmaktadır.

Çözüm Ortaklarımız